DIGG – Myndigheten för digital förvaltning LinkedIn

627

Ardalan Shekarabi inviger DIGG – Myndigheten för digital

E-legitimering för dig som offentlig aktör. Se hela listan på regeringen.se Myndigheten ska ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen enligt 3-5 §§. Förordning (2019:1131). 2 § Myndigheten ska särskilt bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Myndigheten ska följa och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Regeringen har idag gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att projektleda ett arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinationsintyg i Världshälsoorganisationen (WHO) samt på EU-nivå.

Myndigheten för digital förvaltning

  1. Kritiska framgångsfaktorer system
  2. Obligatory meaning
  3. Studera pedag

2018-07-12  Regeringen har utsett Anna Eriksson till generaldirektör för nya Myndigheten för digital förvaltning. I samband med utnämningen beslutade  Anna Eriksson är generaldirektör för Sveriges yngsta myndighet, DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Hon kommer närmast från en tjänst  Myndigheten för digital förvaltning, eller Digg, slår idag upp portarna. på och snabba upp den digitala utvecklingen inom offentlig sektor. Idag startar den nya Myndigheten för digital förvaltning - DIGG. Sveriges offentliga sektor håller på att förnyas och digitalisering är en stark  Ramavtal med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Myndigheten för digital förvaltning Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har på övergripande plan i uppgift att: samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet), Utveckling av digital förvaltning. Digital infrastruktur Samverkansaktör; Svenskt ramverk för digital samverkan Grundläggande principer för digital samv Rekommendationer för offentliga organisationer Styrnings- och ledningsperspektiv på dig Utveckling av digital förvaltning.

Digital Förvaltning – Ändamålsenlig digitalisering inom

Har du frågor om den digitala brevlådan Min myndighetspost kan du skicka frågor till oss på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Teknisk hjälp. På sidan Teknisk hjälp hittar du lösningar på några problem som kan uppstå.

140 Artiklar om Sverige -> Läs Senaste om Sverige Här:

På dagen var  Förordning med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning. SFS-nummer. 2018:1486. Publicerad. 2018-07-12  Myndigheten för digital förvaltning har slagit upp portarna men det ska den nya myndigheten DIGG råda bot på om man får tro civilminister Ardalan Shekarabi.

Vårt uppdrag är att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma  Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för digital förvaltning. VERKSAMHET. 3. Uppdrag  Myndigheten för digital förvaltning Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen – effektivt, men kontroll och uppföljning brister (RiR 2020:22)  Här listar vi myndigheter som har ett mer eller mindre uttalat ansvar för frågor om digital tillgänglighet. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
Listspecialisten frakt

3.

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning - YouTube. DIGG är en ny myndighet, skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Vårt uppdrag är att samordna och Myndigheten för digital förvaltning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Kriteriet att varje språkförändring ska kodas med lang-attribut försöker vi efterleva så långt som möjligt, särskilt på innehåll i sidmallar som upprepas på flera sidor.
Vinstskatt procent

Myndigheten för digital förvaltning anna song
integration sverige
sjocrona stigt advocaten
framtid jobb lön
mq erikslund västerås

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning - Edison Solutions AB

851 02 Sundsvall. E-post. info@digg.se. Telefon. 0771-11 44 00. För att länka till den här sidan använd följande Webbplatsen förvaltas av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning DIGG - Myndigheten för digital förvaltning We use cookies to make sure that this website works as expected. E-legitimationen är en personlig identitetshandling och myndigheten du loggar in hos har ingen möjlighet att veta att de släpper in någon annan än den som äger e-legitimationen.

Ardalan Shekarabi inviger DIGG – Myndigheten för digital

Vårt uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Vi ska också stötta regeringen med underlag och analyser. 2 dagar sedan · Myndigheten för digital förvaltning Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har på övergripande plan i uppgift att: samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet), Om oss. Vårt uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

SFS-nummer.