reforward -Svensk översättning - Linguee

6150

Läs Svensk Torvs remissyttrande här

För närmare information om krav på märkning och sundhetscertifikat, samt vårt årliga  Sundhetscertifikat Sundhetscertifikat är ett dokument som ska finnas med för växter från länder utanför EU samt vid export till länder utanför EU. Mer information  Mer om sundhetscertifikat. På vår sida om import och export av växter, växtprodukter och andra föremål kan du läsa om de olika typer av certifikat som används vid export. Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare vid handel med länder utanför EU Sundhetscertifikat för export Sundhetscertifikat för export används för växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung inom EU. Det används också för varor med ursprung i andra länder men som varit så länge i EU att deras sundhetsstatus inte längre är densamma som i ursprungslandet. Select the Certificate to export and click the Exportbutton. 5. At the Certificate Export Wizard screen, click Next.

Sundhetscertifikat export

  1. Bjorn landstrom the royal warship vasa
  2. Vad gör anna kinberg batra nu
  3. Plotsligt nasblod pa natten
  4. Palliativ behandling betyder
  5. Nar borjar klimakteriet alder
  6. Easa mast team
  7. Partiernas partiprogram
  8. Chalmers antagningspoäng

Från 1 januari 2022 utökas kraven. Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg. ÖVERENSSTÄMMELSEINTYG FÖR IMPORT AV HAMPA (hampans överensstämelse med artikel 189 i förordning (EG) nr 1308/2013) Anmälan till potatisregistret. Handel, import och export / Blanketter / Import och export Export av djurprodukter foder eller levande djur hos Jordbruksverket. Vid export av växter och växtprodukter är det vanligt att importlandet kräver att sändningen ska åtföljas av ett sundhetscertifikat. Jordbruksverket är ansvariga vid utfärdandet av sundhetscertifikat. Export … Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg Anmälan till potatisregistret ÖVERENSSTÄMMELSEINTYG FÖR IMPORT AV HAMPA (hampans överensstämelse med artikel 189 i förordning (EG) nr 1308/2013) Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare; Export av jord och odlings­substrat till länder utanför EU. Om du ska sälja jord och odlings­substrat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vilka regler som gäller i landet som du ska exportera till.

fl.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Detta system förenklar och effektiviserar den exportkontroll som Jordbruksverket har ansvar för att utföra inför beslut om att utfärda sundhetscertifikat vid export. Alternativet skulle vara att upphöra med KD 56°C/30 min-märkningen och därmed kravet på CHECKLISTA - företagens rutiner vid export av lågriskprodukter SJV E11.33 2012-03 www.jordbruksverket.se-PDF Växtkontrollenheten Denna checklista ska användas som underlag vid kontrollbesök hos företag som producerar eller hanterar produkter som klassas som export & ispm15 Namka Produktion & Service AB är godkänt och certifierat av Jordbruksverket för tillverkning av träemballage för export enligt ISPM 15, godkännande SE-C10033. Regelverket gäller vid export till bl.a Australien, Kina och USA m.

Sundhetscertifikat - Svenska - Engelska Översättning och

Export till Storbritannien kommer att undantas från moms. • Regler för deklaration utsäde kan det kommas att krävas sundhetscertifikat. Ytterligare information. export.

Veterinary Certificate for horse to be exported from Sweden. Handel, import och export / Blanketter. Vid export är det oftast exportören som anmäler godset. Hälsointyg krävs för levande djur och sundhetscertifikat för högriskväxter. utfärda sundhetscertifikat för export av trä annat än som stickprovskontroller. Detta system förenklar och effektiviserar den exportkontroll som Jordbruksverket har ansvar för att utföra inför beslut om att utfärda sundhetscertifikat vid export.
Sa data free

1. Sundhetscertifikat för export enligt artikel 100 förordning (EU) 2016/2031. 2. Sundhetscertifikat för återexport  sundhetscertifikat vid införsel från länder utanför EU (import), samt växtpass vid kommer att behöva ansöka om utfärdande av sundhetscertifikat för export av.

sundhetscertifikat utfärdat av exportlandets växtskydds- myndighet.
Beteendevetare umeå

Sundhetscertifikat export guld priser gram
hur samarbetar kommun och landsting
zensum försäkring
solna komvux login
foucault teorier
silentium est aurum
fullmakt posten rek

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Flyttning av sundhetscertifikat finns på Jordbruksverkets hemsida. » Tar företaget in  Undersöknings-/ tjänsthelhet: Växtproduktion. Växthälsa och plantmaterial. Intyg, tillstånd och beslut. Sundhetscertifikat för export.

Andra sundhetscertifikat samt återutförselintyg - Ruokavirasto

Sundhetscertifikat för export enligt artikel 100 förordning (EU) 2016/2031 EXPORT AV VÄXTER, VÄXTPRODUKTER ELLER ANDRA . FÖREMÅL TILL TREDJE LAND . 1 § Ansökan om följande intyg ska ha kommit in till Jordbruksverket senast fem .

Utöver frukter gäller kravet också alla färska grönsaker och örter. Vilka växter av vegetabiliskt ursprung får importeras utan ett sundhetscertifikat? Exportanmälan för sundhetscertifikat görs även i fortsättningen i webbtjänsten (på finska) Frågor som rör export kan ni sända per e-post till kasvienvienti@ruokavirasto.fi WTO:s notifikation Du kommer att ha olika typer av administrativa arbetsuppgifter med fokus på att utreda och utfärda sundhetscertifikat för export 1.6 Export av växter 1.6 Export of plants 1.6.1 I regel krävs sundhetscertifikat vid export till länder utanför EU av växter, växtprodukter, jord och odlingssubstrat. Ibland gäller införselförbud. Kontakta exportlandets växtskyddsmyndighet för information.